_

Prywatna opieka pielęgniarska

Opieka medyczna w przebiegu następujących chorób: neurologicznych, chirurgicznych, internistycznych, ortopedycznych. Opieka w domu pacjenta w zakresie pielęgnacyjnym (edukacja rodziny pacjenta), leczniczym, diagnostycznym, rehabilitacyjnym, edukacji zdrowotnej.
Więcej informacji pod numerem tel. 59/ 845-68-99