Polityka Prywatności RODO


Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszej strony internetowej.
Niniejsza Polityka prywatności opisuje przetwarzanie danych osobowych przekazanych nam za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.gramed.slupsk.pl.
Niżej informujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem przez nas usług oraz  w jakim celu i w jaki sposób są one wykorzystywane.

1. ADO.  Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych dostarczanych za pośrednictwem strony internetowej  www.gramed.slupsk.pl  jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "GRAMED - Pielęgniarka Domowa", ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk.

2. Formularz kontaktowy
Korzystanie ze strony internetowej www.gramed.slupsk.pl nie wymaga podania danych osobowych, chyba że Użytkownik zamierza wysłać zapytanie.
Od Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego zbierane są następujące dane osobowe:
imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

Podanie danych przy wypełnienia formularza kontaktowego jest dobrowolne. Nie podanie danych wskazanych jako wymagane (imię i nazwisko, e-mail, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) uniemożliwi wysłanie formularza.

3. Kontakt e-mailowy
Kontaktując się nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą czyli z Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania, przygotowania oraz prezentacji oferty. W celu profesjonalnej obsługi,  dane osobowe oraz treść zapytania będą przechowywane w naszym systemie.

4. Hosting strony
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy. Nasze skrzynki pocztowe obsługiwane są przez firmę Linuxpl.com

5. Kontakt telefoniczny
Dane osobowe przekazane nam podczas rozmowy telefonicznej mogą zostać spisane i przechowywane w celu obsługi zapytania, przygotowania oraz prezentacji oferty. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.

6. Cel przetwarzania danych
Wymienione wyżej dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie  w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i/lub przesłania oferty wykonania usługi przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "GRAMED - Pielęgniarka Domowa", ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk.

7. Bezpieczeństwo danych
Dostęp do danych osobowych ma jedynie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "GRAMED - Pielęgniarka Domowa", ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

8. Wprowadzenie zmian z swoich danych

Użytkownik może wyrazić chęć zmiany, poprawy lub usunięcia swoich danych, zgłosić skargę w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych lub przepisów o ochronie danych, kontaktując się z firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "GRAMED - Pielęgniarka Domowa", ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk za pomocą:

    a) pisząc na adres e-mail: biuro@gramed.slupsk.pl
    b) korzystając z formularza kontaktowego na stronie www.gramed.slupsk.pl
    c) dzwoniąc pod numer telefonu: +48 59 845 68 99

Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.

9. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych, ADO
Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności i przetwarzania danych można zgłaszać poprzez adres e-mail: biuro@gramed.slupsk.pl  (forma zalecana) lub w innej wygodnej dla Ciebie formie.
 
 
Copyright © 2013 Grażyna Damps NZOZ GRAMED - Pielęgniarka Domowa