W RAMACH UMOWY z NFZ (bezpłatnie!!!) oferujemy:


Świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta


Pielęgniarki Opieki Długoterminowej:
      Czesława Markowska - pielęgniarka opieki długoterminowej
      Edyta Ruszkiewicz - Ciesielska - pielęgniarka rodzinna
      mgr Grażyna Damps - specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

 

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

Warunkiem objęcia chorego opieką przez pielęgniarkę długoterminową jest:

  • wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych,
  • zgoda pacjenta wyrażona na piśmie.

Pielęgniarską opieką długoterminową nie mogą być objęci pacjenci w ostrej fazie choroby psychicznej i w terminalnej fazie choroby nowotworowej.
Czas objęcia chorego opieką długoterminową zależy od stanu zdrowia pacjenta.


Zgłoszenie pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową pod numerem telefonu 59845-68-99 lub osobiście w biurze ul. Jana Pawła II 1; 76-200 Słupsk, gab. 58, I piętro

 
 
Copyright © 2013 Grażyna Damps NZOZ GRAMED - Pielęgniarka Domowa