> oferta > Oferty pracy
 
Grażyna Damps NZOZ "GRAMED-Pielęgniarka Domowa"


Pracownicy na stanowiska:

Opiekun medyczny/opiekun osoby  niepełnosprawnej/opiekun środowiskowy- CV można przesyłać na adres e-mail: biuro@gramed.slupsk.pl lub osobiście ul. Jana Pawła II 1 76-200 Słupsk, więcej informacji pod numerem telefonu- 59845-68-99
NZOZ "GRAMED-Pielęgniarka Domowa" poszukuje również  kandydatów na stanowiska:

  1. pielęgniarka rodzinna
  2. pielęgniarka opieki długoterminowej
  3. pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania
w wymiarze etatu: pełnym, umowa o pracę
Grażyna Damps NZOZ "GRAMED- PIelęgniarka Domowa
ul. Jana Pawła II 1
76-200 Słupsk
tel. 59/845 68 99 lub tel. kom. 602 779 567

Wymagania :
                1. obywatelstwo polskie,
                2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
                3. wykształcenie średnie medyczne lub wyższe zawodowe
                4. ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie:
                    - pielęgniarstwa rodzinnego
                    - pielęgniarstwa opieki długoterminowej
                    - pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
                5. aktualne PWZ

Wymagania dodatkowe:
                1. posiadanie prawa jazdy kat. B ( pielęgniarka rodzinna)
                2. preferowany staż pracy conajmiej 1 rok w POZ
                3. dyspozycyjność,
                4. komunikatywność,
                5. umiejętność pracy w zespole,
                6. umiejętność samoszkolenia i samodoskonalenia,
                7. wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

                1. list motywacyjny,
                2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy,
                3. kwestionariusz osobowy,rtf,doc
                4. ukończony:
                    - kurs kwalifikacyjny w dziedzinie :pielęgniarstwa rodzinnego,
                    - pielęgniarstwa opieki długoterminowej,
                    - pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
                 5. Świadectwa pracy


 Opiekun medyczny/opiekun osoby  niepełnosprawnej/opiekun środowiskowy
- CV można przesyłać na adres e-mail:grazynadamps@gmail.com lub osobiście ul. Jana Pawła II 1 76-200 Słupsk


NZOZ "AD-MED"


Dyrektor: Marian Damps Pełnomocnik: Grażyna Damps


technik fizjoterapii, technik rehabilitacji, technik farmacji lub pielęgniarka
Wymagania:
             1. wykształcenie średnie,
             2. minimum roczne doświadczenie w wydawaniu sprzętu rehabilitacyjnego/ortopedycznego

Kontakt pod nr tel: 602 779 567


Grażyna Damps NZOZ GRAMED-Pielęgniarka Domowa dysponuje samochodami służbowymi (wyjazdy w teren do pacjentów)
Składane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:
"wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru".
W przypadku ofert przesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego - data wpływu do NZOZ "GRAMED- Pielęgniarka Domowa"

Z kandydatami, których dokumenty spełniają wymagania formalne zostanie przeprowadzone dalsze postępowanie kwalifikacyjne.
Brak informacji w okresie miesiąca od daty wyznaczonej na składanie dokumentów oznacza negatywne rozpatrzenie oferty.

 
 
Copyright © 2013 Grażyna Damps NZOZ GRAMED - Pielęgniarka Domowa